Stor donation til det gamle elværk

25. februar 2008

 

Bindslev Gl. Elværk har modtaget kr. 350.000 fra den nedlagte Bindslev Borgerforening.  Pengene skal bruges til de opgaver, som den frivillige stab af teknisk interesserede medarbejdere ikke selv kan klare,  såsom bygningsrenovering og forbedring af omgivelser.

 

Villy Knudsborg (t.v.) fra den nedlagte Bindslev Borgerforening sammen med formanden for

Bindslev Gl. Elværk, Arne Poulsen glæder sig over, at det nu bliver muligt at sætte nyt tag på værket.

Foto: Hans Ravn, Nordjyske Stiftstidende

 

 

 

 

 

 

Gangbro søges

 

Har De kendskab til en gangbro, der er blevet i overskud, kan værket være interesseret i at få information derom.

Den gamle bro over dæmningen er for smal til at kørestole kan passere. 

Krævede mål er: spændvidde min.18 m, bredde min. 1 m.

 

 

 

 

 

Liste over bidragydere siden år 2000, rev. 11.  juni 2005

   Udover den løbende frivillige arbejdskraft, som er selve drivkraften, har følgende bidraget på forskellig vis til værkets renovering:

 

 Det skal bemærkes, at støttebeløb under 1000 kr. samt enkelte beløb, som er tilvejebragt via. værkets venner, ikke er medtaget på nærværende liste, dels fordi vi ikke har accept af dette, dels at listen vil udgøre yderligere 250 personer

 

 

År

Navn i alfabetisk rækkefølge

Type

Beløb i kr.

           Hvad

2001

Arkitekt Ivar Frederiksen

Udførelse

 

Tegning og design af nye toiletfaciliteter

2000

B Friling, Frederiksberg

Økonomisk

   10.000,00

Økonomisk støtte til renovering

2000

Bindslev Borgerforening

Økonomisk

 200.000,00

Økonomisk hovedsponsor, gældsindfrielse

2003

Bindslev Borgerforening

Økonomisk

 150.000,00

Økonomisk hovedsponsor

2000

Bindslev Erhvervsforening

Økonomisk

   12.500,00

Start kapital

2000

Bindslev Handels- og Håndværkerforening

Økonomisk

   12.500,00

Start kapital

 

Bindslev Murerforretning v. Henning Jensen

Udførelse

 

Assistancer på flere områder + samt lån af værktøj m.m.

 

Bindslev Ny smedje

Leverance

 

Diverse assistancer

 

Bindslev Tømrer snedker

Leverance

 

Diverse assistancer, hjælp mv.

2003

Brd. Hausager Tolne

Udførelse

 

Kobling + bøsninger for sammenkobling af gear og dynamo

2003

Brd. Klee A/S, Albertslund

Leverance

 

Lejer til dynamo, samt frekvensomformer for køleblæser

2000

Bygningsbevaringsfonden af 1975

Økonomisk

   10.000,00

Økonomisk hjælp til bygningsrenovering

2004

Cubic, Brønderslev

Leverance

 

Ny hovedtavle til maskinrum

2002

Dansk Elektro Industri

Leverance

 

Kul til dynamo

2003

ENV NET A/S

Økonomisk

 Ikke off.

Økonomisk støtte vedr. tilslutning

2003

ENV NET A/S

Udførelse

 

Assistancer vedr. kabelomlægninger, tilslutning m.v.

2005

ENV NET A/S

Økonomisk

   50.000,00

Frafald at skyldigt beløb vedrørende tilslutning dec.2003

 

Erik Lytzen A/S

Leverance

 

Kabler + Diverse

2001

Friluftsrådet

Økonomisk

 150.000,00

Økonomisk støtte renovering af tag, samt fremstilling af plancher m.v. bevilget 1999

2001

Hirtshals Kommune

Økonomisk

 110.000,00

Økonomisk støtte til etablering af Toilet

 

Hirtshals Renseanlæg, Torben Sørensen

Udførelse

 

Renovering af bæreleje til turbine, samt lån af diverse rør.

2004-5

Hirtshals Metallisering

Udførelse

 

Sandblæsning og metallisering af jerndele til frisluse

2001

HMU A/S, Hirtshals

Udførelse

 

Assistancer med gummiged, dumpere, køreplader ved sætning af spunsvæg.

2004-5

Hytek A/S           

Leverance

 

Diverse maskindele, aksler m.v.

2001

Ingemann Christensen

Økonomisk

   10.000,00

Økonomisk støtte til renovering

2002

Initiativfonden for Hirtshals Kommune

Økonomisk

   30.000,00

Økonomisk støtte til renovering

 

Kjeld Thomsen, Bindslev

Udførelse

 

Assistance med rendegraver m.m

2003/2004

Leif Engen, Uggerby

Udførelse

 

Sandblæsning turbinekammer mv.

 

Leo Stubben, Bindslev

Udførelse

 

Slamsuger assistance

2005

Marine Design         Leverance     Flydepontoner af PE til tømmerflåder.

2003

MK Riisager

Udførelse

 

Kranhjælp

 

Multilak Industrilakering A/S, Bindslev

Udførelse

 

Lakering af skærme og skab bag eltavler

2001

NH Kranløft, Østervrå

Udførelse

 

Kranhjælp, storkran

 

Nordjysk Entreprenør service

Leverance

 

Lån af værksted, ilt og gas mm.

2004

Odd fellow   Broderloge nr.64 Julius Meyer    Frederikshavn

Økonomisk

     2.200,00

Økonomisk støtte til styring

2001

Ove Beier Jensen

Udførelse

 

Revisor assistance vedrørende regnskab i forbindelse med udbetaling af EU midler

2001

Poul E Hahn

Økonomisk

   10.000,00

Økonomisk støtte til renovering

2001

Sindal Beton

Udførelse

 

Favørpris på levering af beton og betonvare

2001

Skanska Danmark A/S

Udførelse

 

Favørpris på etablering ag spunsvæg.

2003

SKF Danmark A/S

Leverance

 

Rullelejer til gearkasse

2001

Staten og EU

Økonomisk

 235.000,00

Økonomisk støtte til renovering

2002

Synflex A/S

Leverance

 

Maling til Dynamo

2000

VT´s Fond

Økonomisk

     5.000,00

Økonomisk hjælp til forundersøgelser

2003

VT´s Fond

Økonomisk

     3.000,00

 

2003

Værkets Venner, Støtteforening

Økonomisk

   32.000,00

Økonomisk støtte, blandt andet til anskaffelse af bagrist

2004

Værkets Venner, Støtteforening

Økonomisk

   30.000,00

Økonomisk støtte til renovering af jern i frisluse mm

2003

West Control Aps, Tarm

Udførelse

 

Levering af frekvensconverter til favørpris

2004

Zip.dk

Leverance

 

Internetbeskedcentral

 2013 Elektrokul A/S Leverance 7.600,00 Nye kul til dynamoerne med 100% rabat