Danmarks eneste vanddrevne jævnstrømselektricitetsværk