Historien om Niels Hjort og hans forbindelse til "Skrubbeltrang".

 

Jeg skriver lidt historie om Niels Hjort og hans forbindelse til ”Skrubbeltrang” – om det er interessant for jer ved jeg ikke, men måske som et supplement til dyrlæge Krabbes skrift.

Niels Hjort (Niels Marinus Nielsen Hjort) er født den 9. maj 1868 i Øster Brønderslev.

Niels Hjort blev gift i 1896 med Karen Marie Skrubbeltrang, som er født den 20.november 1872 i ”Skrubbeltrang” i Nr. Bindslev. Død i 1936 i ”Skrubbeltrang”.

Karen Marie er datter af Lassen Sørensen Skrubbeltrang. Lassen er født i 1828 i Nr. Bindslev og død i 1913 i ”Skrubbeltrang”.

Lassen fik Skrubbeltrang i 1857 af sin far som hed Søren Pedersen (Smed).

Søren Smed havde ”Smedegården” i Nr. Bindslev (heraf navnet Smedebakken og Smedegården). Søren Smed er født på Smedegården i 1791 og død i ”Skrubbeltrang” i 1869.

Lassen Skrubbeltrang (min oldefar) solgte i 1898 ”Skrubbeltrang” til en søn Peter Skrubbeltrang (min bedstefar) som på det tidspunkt var ugift.

I 1908 blev Peter Skrubbeltrang gift i Tørring ved Vejle og overtog da sin kones slægtsgård ”Uhrskovgård”.

”Skrubbeltrang” blev så i 1908 solgt til Niels Hjort og Karen Marie Skrubbeltrang.

Niels Hjort var landarbejdersøn fra Øster Brønderslev, mistede tidligt sin far. Havde prøvet en tjenestedrengs ret barske tilværelse. Tidligt var han med i tidens røre, bl.a. deltog han i vendelboernes historiske ”slag” på St. Brønderslev Markedsplads, hvor de i 1896 gik til angreb på Estrups blå gendarmer.

Som ung besøgte han også Bjørnstjerne Bjørnsons ”Aulestad”.

I sine yngre år var Niels Hjort bygmester, og var med ved opførelsen af Sørig Kirke, Sindal Afholdshotel og Eksportstaldene i Frederikshavn.

I 1913 blev han indvalgt i Bindslev Sogneråd, men her var han mindretallets mand og trådte senere tilbage i protest mod sognerådsformandens formentlige for egenmægtige afgørelse i en sag, der kunne blive af stor betydning for sognet (sag om jernbane via Bindslev til Skagen og placering af stationsbygning).

Niels Hjort var nok en særpræget personlighed i nogles øjne en noget ”rebelsk” natur. Havde afgjort sine meningers mod, når han påtalte en uret.  I Valgmenighed og foredragsforening var han blandt de bærende kræfter. 

Om ”El-værket” husker jeg ikke noget specielt – bortset fra problemerne med at få div. maskiner til jævnstrøm, og så besøg hos mine forældre og Niels Hjort af Maskinmester Hansen og Hjørdis. Jeg tror i øvrigt at de spillede L’hombre.

Politisk husker jeg ham som aktiv retstatsmand – havde vist i sine yngre år støttet Det radikale Venstre.

Da Karen (faster Karen som min far og vi kaldte hende) døde i 1936 Blev Niels Hjort nok meget ensom – der var jo ingen børn i ægteskabet.

Da min far Ulrik Uhrskov Skrubbeltrang (født 9.oktober 1910) så var blevet voksen og gift var det naturligt at ”Skrubbeltrang” fortsat kunne være i slægtens eje, så Niels Hjort solgte så ”Skrubbeltrang” i 1940 til min far.

Niels Hjort blev boende som traditionen var på ”Skrubbeltrang”. I Krabbes beskrivelse af Niels Hjort er der nævnt, at Niels Hjort fortsat ”blandede” sig noget i driften.  Det kunne man måske tro, når nu man kendte til Niels Hjort ´s historie.

Det er slet ikke min og vores opfattelse. Også fra min fars skrevne ”erindringer” er der tværtimod anført, at Niels Hjort på det personlige plan var en stor støtte for mine forældre. De kom jo som unge til en helt ny egn – kendte selvfølgelig både Niels Hjort og faster Karen. Kom i april 1940 (samtidig med tyskerne som min far sommetider sagde).

Niels Hjort blev ganske som en bedstefar for os børn. Han passede os når vores far og mor ikke var der, vi sov inde ved ”Sjort” som vi kaldte ham når vi var syge, og han læste alle mulige spændene historier for os.

Under besættelsen skjulte mine forældre en politibetjent, som måtte gå under jorden. Også i den situation ved jeg fra mine forældre, at Niels Hjort var en støtte for dem.

På sine gamle dage – mens vi var børn - brugte Niels Hjort megen tid i Smedjen, hvor han havde indrettet sig med esse, ambolt, boremaskiner m.v. Han reparerede håndværktøj, ting til vogne o.s.v. og lavede også ”Bænken”.  Megen tid gik også med at ligge på chaiselongen og ryge Grovskåren Obels Melange tobak i lang pibe og så læse i sine mange bøger.

Niels Hjorts fortid som bygmester var nok grund til at han mente, at jeg ville have godt af at lave noget mere fornuftigt end kaninbure etc. Jeg var en 10 -11 år, og han hjalp mig med at lave en opmåling af hele ”Skrubbeltrang”. Det skete selvfølgelig i alen og tommer. Da jeg så senere skulle tegne det op på en stor plade skulle hver alen afsættes so en ¼ tomme – dvs. mål forhold 1:96. Senere hjalp han mig med at skære bygninger ud i træ, male m.v. – og det på trods af at han efter et biluheld i 30erne manglede en finger og rystede en del på hænderne.

Vi husker alle Niels Hjort som et meget stort, klogt og godt menneske.

Niels Hjort døde I ”skrubbeltrang” den 19. april 1960.

 

August 2012

Helge Uhrskov Skrubbeltrang,

Lendumvej 33, Åsted

9900 Frederikshavn

 

Karen og Niels Hjort