Fotogalleri. Klik på billedet for at se det i stor størrelse

(det tager lidt tid at hente billederne, der er opdateret pr. juli 2009)

 

 

 

  • Se lysbilledshow fra elværkets omgivelser fra vinteren 2009/10, klik her

 

  • Se lysbilledshow fra elværkets omgivelser i stor størrelse, klik her

  • Se billeder af elværket og dæmning/fisketrappe ca. 1972, klik her.

 

  • Se historiske sort/hvide lysbilleder, klik  her.  .

  • Billederne formodes at være ældre end 1972. Eventuelle oplysninger om billedernes alder modtages gerne.

  • Se film om Bodil og Christian Lautrup, der bebor den gamle bestyrerbolig ved elværket, klik

  • Film  (Video & redigering: Videographer.dk)

 

   
  • Se en flot video af fisketrappen, klik på billedet. Video & redigering: Videographer.dk

 

 

 

Oversvømmelse Oktober 2014

Bindslev Gl. Elværk  blev hårdt påvirket af det voldsomme regnvejr natten mellem den 15. og den 16. oktober, hvor der faldt mellem 100 og 150 mm regn i Vendsyssel.

Vandstanden og vandstrømmen i Uggerby Å steg voldsomt og i en periode var der frygt for, at den gamle elværksbygning ikke kunne modstå presset. Ligeledes var fisketrappen og broen over dæmningen i fare for at blive skyllet væk. Ved en akut redningsindsats fra elværkets personale og beredskabet i Hjørring lykkedes det imidlertid at undgå katastrofen.

Alligevel var skaderne omfattende. Der trængte vand ind i maskinrummet og dynamoerne fik vand. Elektriske dele, installationer, computer m.v. fik skader og skulle repareres og tørres. Udenfor skete der bl. a. skader på riste, ristemotorer, vandstandsmålere, gangbroer.  Det nordvestlige hjørne af bygningen og støttemuren fik store revner.

Der er også sket ændringer i åens forløb, nogle steder er brinker nedbrudt og til gengæld er der aflejret sand, grene og "haveaffald"  m.v. andre steder.

16. oktober

17. oktober

17. oktober

17. oktober

17. oktober

18. oktober

18. oktober

20. oktober

20. oktober

20. oktober

 

 

 

Efter 15 dages stilstand og efter omfattende arbejder med at udtørre og reparere dynamoer, riste og ristemotorer, vandstandsmålere, computer m.v. lykkedes det den 30. oktober at genoptage produktionen. Herefter venter et stort arbejde med at udbedre de øvrige skader på installationer, bygning og omgivelser.

Se ovenstående billeder i stor opløsning her.

 

De følgende billeder er venligst stillet til rådighed af